הליך שכבר אינו קיים. במקומו התחיל הליך חדלות פירעון:

תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2023) עבור הגשת הבקשה .

לאחר מכן עוה"ד יגיש את הבקשה להוצל"פ (ככל שגובה החוב נמוך מ-161,236.45 ₪ ) או לממונה על חדלות הפירעון (ככל שגובה החוב עולה על -161,236.45 ₪  ). זאת, על פי הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018, אשר נכנס לתוקפו ב-15.9.2019, שמסדיר את כלל הליכי חדלות הפירעון, או בשמם הקודם – הליכי פשיטת רגל. כאמור, ישנה אפשרות להגשת בקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון במידה שגובה החוב אינו עולה על 161,236 שקלים. על מנת להיות מוגדרים כחדלי פירעון, על סך חובותיכם להיות גבוה משווי הנכסים שלכם. לחלופין, עליכם להיות מוגדרים כמי שאינם מסוגלים לשלם במועדם את חובותיהם.

כאמור, בנוגע לחייבים שאינם תאגידים, הליכי חדלות הפירעון מחליפים את הליכי פשיטת הרגל, כפי שהתנהלו עד לכניסתו של חוק חדלות פירעון לתוקפו. כפי שצוין לעיל, הליכי חדלות פירעון בגין חובות נמוכים מסכום של 161,236 ₪, יתנהלו במסגרת הוצאה לפועל, באמצעות רשמי ההוצאה לפועל, שמונו כרשמי חדלות פירעון על פי החוק. ישנה אפשרות להגיש בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון, אף במקרים שבהם לחייב יש חובות שלא נפתח בגינם תיק במסגרת ההוצאה לפועל, ואף במידה שקיימים חובות כלפי גורמים נוספים אשר פועלים מכוחה של פקודת המסים (גביה).

הליכי חדלות הפירעון מנוהלים בשבע לשכות ההוצל"פ הבאות: במחוז צפון, תפעל לשכת נצרת, במחוז חיפה תפעל לשכת חיפה, במחזור מרכז תפעל לשכת כפר סבא, במחוז תל אביב תפעל לשכת תל אביב, במחוז ירושלים תפעל לשכת ירושלים ובמחוז דרום תפעלנה לשכת אילת ולשכת אשקלון. כפי שצוין לעיל, שיעור האגרה שיש לשלם על מנת לפתוח בהליך הוצאה לפועל עומד על 900 שקלים. על מנת להבטיח שההליך ינוהל כהלכה, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין הוצאה לפועל לצורך הגשת הבקשה. את טופס בקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון ניתן למצוא בלינק הבא.