יש לעמוד בדרישות ההליך:

  1. להגיש דוחות בגין הכנסות והוצאות בכל חודשיים: דוחות אלו מספקים לנאמן תמונה ברורה של מצבו הכלכלי של החייב, ומאפשרים לו להעריך האם יש להתאים את תכנית הפירעון לשקף שינויים כלשהם בנסיבות החייב. כך למשל, אם הכנסתו של החייב גדלה, רשאי הנאמן להתאים את תכנית הפירעון כך שתדרוש תשלומים חודשיים גבוהים יותר לנושים.
  2. לשלם לקופת ההליך בכל חודש את צו התשלומים שנקבע: פעולה זו חשובה מפני שהיא ממחישה את מחויבותו של החייב להחזיר את חובותיו ומבטיח שהנושים יקבלו את חלקם ההוגן בתמורה. אי ביצוע תשלומים בזמן עלול לגרום לביטול ההליכים, והחייב עלול להיאלץ להתחיל מחדש את התהליך או לעמוד בפני תביעה משפטית מצד הנושים.
  3. למסור את כל המידע הנדרש לנאמן: מידע זה כולל אינפורמציה על הנכסים, ההכנסות והחובות של החייב. הנאמן זקוק למידע זה כדי לנהל נכון את הליכי חדלות הפירעון ולבצע את תפקידו. אי מסירת כל המידע הנדרש עלול להוביל לעיכובים בהליכים או לביטול ההליכים כליל.
  4. לשתף פעולה בחקירה שתבחן את נסיבות ההסתבכות הכלכלית: הדבר חשוב על מנת להבטיח שההליך יתנהל בצורה הוגנת ושקופה. החקירה עשויה לבחון את הנסיבות שהובילו להסתבכות הכלכלית של החייב, כגון האם הייתה מעורבת תרמית או התנהגות בלתי הולמת. אי שיתוף פעולה או מסירת מידע כוזב עלולים להוביל לביטול ההליכים ולהשלכות משפטיות אפשריות על החייב.

עמידה בדרישות הליך חדלות הפירעון חיונית כדי להימנע מביטול ההליכים. ראשית, הגשת דוחות שוטפים להכנסות והוצאות מדי חודשיים נחוצה על מנת שהממונה יוכל לעקוב אחר מצבו הכלכלי של החייב ולערוך שינויים בתכנית הפירעון במידת הצורך. שנית, תשלום צו התשלומים שנקבע לקופת ההליך מדי חודש חשוב על מנת להוכיח את מחויבותו של החייב לפרוע את חובותיהם ולהבטיח שהנושים יקבלו את חלקם ההוגן בתמורה. אי ביצוע תשלומים בזמן עלול לגרום לביטול ההליכים.

שלישית, מסירת כל המידע הנדרש לנאמן חיונית כדי שהנאמן ינהל נכון את הליכי חדלות הפירעון ויבצע את תפקידו. לבסוף, שיתוף פעולה בחקירה הבוחנת את נסיבות ההסתבכות הפיננסית הכרחי על מנת להבטיח את ניהול ההליכים בצורה הוגנת ושקופה, ולמנוע כל הונאה או שימוש לרעה במערכת.