עורכי דין העוסקים בעבודה בגביית חובות צרכניים כפופים לחוק נוהלי גביית חובות הוגנים. אם אתה עורך דין כזה שעושה עבודות גבייה ואתה מחליט לשלוח את מכתב הגבייה לצרכן (או אדם שעשוי להיחשב כצרכן), המתגורר במדינה הדורשת רישוי של אותו עורך דין, עליך להיות מודע לדרישות הרישוי של כל מדינה. כל מדינה מצריכה רישיון משלה המאושר על ידי עורך דין המבקש לגבות חוב מצרכן. הפרה של חוק נוהלי גביית חובות הוגנים התגלתה כקיימת בהם אין עורך דין מורשה במדינה בה התגורר החייב.

אם אתה עורך דין לגבייה ואתה מחליט לשלוח את מכתב הגבייה לצרכן המתגורר באחת מאותן מדינות הדורשות רישוי, יש להוסיף את השפה הבאה למכתב הדרישה שלך ולהציע כאמצעי הגנה: "אם אנו לא שומעים ממך, אנו נייעץ לנושה באשר לזכויותיו החוקיות לגבות ממך את הסכום. אם הנושה יחליט להמשיך עם זכויותיו המשפטיים בבית המשפט, נושא זה יועבר לעורך דין המורשה במדינת מגוריך להמשך הליכים."