כפסי הפנסיה של אדם המצוי בהליך חדלות פירעון -מוגנים.

גם כספי הפיצויים מוגנים – ואולם, ככל שאדם קיבל פיצויים בזמן שהוא בהליך, הכספים האלה כבר אינם מוגנים והם יעברו לקופת הממונה.  יובהר, כל עוד יחיד עובד באותו מקום עבודה כפסי הפיצויים שלו אינם נזילים והם נשארים בבעלותו(לא ניתן לעקל אותם) ככל שהוא מסיים לעבוד באותו מקום עבודה, הכספים הופכים נזילים והם אינם מוגנים, כך שניתן לממש אותם ולהעבירם לקופת ההליך.

ההגנה על קרנות הפנסיה וקרנות הפיצויים בהליכי חדלות פירעון מבוססת על הרעיון שכספים אלו נועדו להוות מקור הכנסה ליחיד בעת פרישתו לגמלאות או במקרה של פציעה או אובדן עבודה. ככאלה, הם נחשבים חיוניים לביטחון הכלכלי ולרווחתו של הפרט, ולכן יש להגן עליהם מפני תפיסה בהליכי חדלות פירעון.

יחד עם זאת, כספי פיצויים שכבר התקבלו על ידי אדם בעודו בהליך חדלות פירעון אינם נחשבים עוד נחוצים לביטחונו הכלכלי, שכן הם כבר פוצו על אובדנו. לפיכך, כספים אלו אינם מוגנים עוד והם מועברים לקופת ההליך שישמשו לפירעון חובות הפרט.

לעניין הנסיבות המפורטות בתחילת התשובה, כאשר אדם עדיין עובד באותו מקום עבודה, כספי הפיצויים שלו נחשבים כנכסים שאינם נזילים, כלומר אינם מומרים בקלות למזומן. ככאלה, הם עדיין נחשבים חיוניים לביטחונו הכלכלי של הפרט ומוגנים מפני תפיסה בהליכי חדלות פירעון. אולם מרגע שהפרט עוזב את מקום העבודה והכספים הופכים לנזילים, הם אינם מוגנים עוד וניתן לממשם ולהעבירם לקופת ההליך.