תשובה: כן, יחיד (חייב)  שסכום חובותיו גבוה מ-53,745.48 ₪ ונמוך מ-161,236.45 ₪  – יפנה ללשכת ההוצאה לפועל כדי לפתוח בהליכים ((והתיק יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל שבאזור מגוריו).

סכום הגבוה מ-161,236.45 ₪  – יפנה לממונה על הליכי חדלות פירעון כדי לפתוח בהליכים (והתיק יתנהל בבית משפט השלום שבאזור מגוריו). כלומר, לא ניתן לפתוח בהליכי חדלות פירעון במידה שסכום חובותיו של החייב נמוך מחמישים אלף שקלים. אף על פי כן, רשם ההוצאה לפועל מורשה לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון אף בעבור סכום נמוך יותר. בהחלטתו, ייקח רשם ההוצאה לפועל בחשבון את נסיבות המקרה הספציפיות. הליכי חדלות פירעון נועדו לסייע לאנשים הנאבקים בחובות ואינם יכולים לפרוע את חובם כלפי נושיהם. יחד עם זאת, פתיחת הליכי חדלות פירעון היא הליך משפטי רשמי הכרוך בעלויות, זמן ומשאבים.

לפיכך, אין זה מעשי לפתוח בהליכי חדלות פירעון בגין חובות קטנים או חובות שיוכלו להיפרע על ידי החייב באמצעים אחרים.

כאמור, בישראל גובה החוב המינימלי לצורך פתיחה בהליכי חדלות פירעון עומד על 53,745 שקלים. סכום זה נקבע על ידי המחוקק כדי ליצור איזון בין הצורך להגן על חייבים מפני חובות עצומים לבין הצורך להבטיח שימוש מושכל בהליכי חדלות פירעון. חייבים עם חובות מתחת לסכום זה צפויים לפתור את חובותיהם באמצעים חלופיים, כגון ניהול משא ומתן עם נושיהם, פנייה לייעוץ פיננסי או התקשרות בהסכמי הסדר חובות. חלופות אלו הן לרוב חסכוניות יותר ופחות זמן גוזלות מהליכי חדלות פירעון.

יחד עם זאת, לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון בסכום נמוך יותר אם יראה בכך צורך בהתבסס על נסיבות המקרה הספציפיות. הוראה זו מאפשרת גמישות ביישום רף החוב המינימלי ומבטיחה שחייבים הזקוקים באמת להגנת חדלות פירעון יוכלו לגשת אליו, גם אם חובם נמוך מהסכום המינימלי. לסיכום, במידה שחובכם עומד על סכום העולה על 53745.48 שקלים אתם רשאים לפתוח בהליכי חדלות פירעון.