לא ניתן להחזיק בכרטיס אשראי, אולם ניתן לעשות שימוש בכרטיס חיוב מיידי כגון: דביט או דיירקט. ישנן מספר סיבות להגבלה זו. ראשית, השימוש בכרטיסי אשראי עלול להקשות על החייב לנהל את כספיו בצורה יעילה. באמצעות כרטיס חיוב או מזומן, החייב נאלץ להישאר במסגרת התקציב שלו ולהוציא רק כסף שנמצא ברשותו בפועל. שנית, ניתן לראות בשימוש בכרטיסי אשראי אינדיקטור להתנהלות פיננסית לקויה. אם לחייב יש היסטוריה של צבירת חובות בכרטיס אשראי בכמויות גדולות, ניתן לראות בכך סימן לכך שהוא או היא אינם מסוגלים לנהל כסף בצורה אחראית. בדרישה מהחייב להשתמש בכרטיס חיוב או במזומן, בית המשפט מאותת שהוא מצפה מהחייב להפגין התנהגות פיננסית אחראית. שלישית, ניתן לראות בשימוש בכרטיסי אשראי דרך של החייב להימנע מהתחייבויותיו כלפי הנושים.

אם יתאפשר לחייב להמשיך ולהשתמש בכרטיסי אשראי במהלך הליכי חדלות פירעון, ייתכן שהוא יוכל לצבור חובות נוספים מבלי להחזיר חובות קיימים. בדרישה מהחייב להשתמש בכרטיס חיוב או במזומן, בית המשפט מוודא שכל הכספים מנוצלים לפירעון נושים כנדרש במסגרת ההליך. למרות הסיבות הללו, יש כמה טיעונים בעד מתן אפשרות לחייבים להשתמש בכרטיסי אשראי במהלך הליכי חדלות פירעון. לדוגמה, כרטיסי אשראי יכולים להיות כלי שימושי לניהול הוצאות כגון נסיעות או רכישות מקוונות, ועשויים להיות נחוצים עבור סוגים מסוימים של עסקאות עסקיות. יחד עם זאת, על פי הדין המצוי, חל איסור על החזקת כרטיס אשראי במהלך הליכי חדלות פירעון. בנוסף, ככלל, ההגבלות על השימוש בכרטיסי אשראי במהלך הליכי חדלות פירעון נועדו לקדם התנהגות פיננסית אחראית ולהבטיח שכל הכספים ינוצלו לפירעון נושים כנדרש במסגרת ההליך.