ההשלכות שיחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון)

  1. צו עיכוב יציאה מהארץ.
  2. הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל).
  3. הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" – "מוגבל מיוחד" הוא מונח שנמצא בשימוש על ידי מוסדות פיננסיים כדי לתאר מגבלה שהם עשויים להטיל על לקוחות מסוימים עקב היסטוריית האשראי שלהם, ההכנסה או גורמים אחרים, לרבות חדלות פירעון. הגבלה זו מגבילה את הגישה של הלקוח למוצרים ושירותים פיננסיים, כגון כרטיסי אשראי, משיכת יתר והלוואות.

ההגבלה מוטלת על ידי המוסד הפיננסי כאמצעי לניהול סיכונים כדי להגן על עצמו מפני האפשרות שהלקוח לא יעמוד בתשלומיו או לא יוכל לשלם את חובותיו. על ידי הגבלת הגישה של הלקוח לאשראי ולמוצרים פיננסיים אחרים, המוסד יכול להפחית את הסיכון להפסדים ולהבטיח שהוא מסוגל לגבות את הכסף שהוא מלווה.

  1. הגבלה על שימוש בשיקים – אנשים שנמצאים בהליכי חדלות פירעון מוגבלים בדרך כלל מלהשתמש בצ'קים. הסיבה לכך היא שצ'קים הם סוג של אשראי והליכי חדלות פירעון נועדו להגביל את הגישה של החייב לאשראי על מנת למנוע הצטברות נוספת של חוב. השימוש בשיקים אפוא לרוב נאסר על ידי בית המשפט במהלך הליכי חדלות הפירעון.

כמו כן, במידה והחייב כבר הוכרז חדל פירעון והותוותה עבורו תכנית לשיקום כלכלי, ניתן להגביל את השימוש בצ'קים גם בתכנית הפירעון עצמה. זאת מכיוון שניתן לראות בשימוש בצ'קים גורם סיכון שעלול לפגוע ביכולתו של החייב לעמוד בתכנית הפירעון.

  1. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו').
  • הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש – לא יכולת להיות בעלים של חברה או שותף בחברה
  • מרגע שאדם מקבל הפטר, עדיין יופיע במערכת נתוני אשראי של בנק ישראל העובדה שהוא היה בהליך. אולם דו"ח נתוני האשראי מציג את המידע למשך 3 שנים. כך שמרגע ההפטר ועד שהדו"ח של היחיד יוצג כ"נקי" יש להמתין 3 שנים. כמובן, שכרטיס אשראי ונטילת הלוואות חדשות ניתן לקבל מיד לאחר ההפטר, יחד עם זאת, זה תלוי בגוף המלווה המחליט אם לתת הלוואה ואם כן באיזה סכום ובאילו תנאים.