חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור), נמצא או עלול להימצא באחד או בשני המצבים הבאים:

  1. לא יכול לשלם את חובותיו, גם אם הגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי.
  2. סכום החובות וההתחייבויות של החייב גבוה משווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'.

חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כדי:

  1. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי.
  2. שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה".
  3. לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולהשתלב מחדש במרקם החיים הכלכלי.
  4. נושה יכול לפנות לבית-המשפט בבקשה שייפתחו נגד החייב הליכי חדלות פירעון .

הליכי חדלות פירעון יכולים לספק מספר יתרונות לחייבים הנאבקים עם חובות. ראשית, הליכי חדלות פירעון יכולים לספק סעד מיידי לחייבים. מיד עם פתיחת ההליכים, מנועים הנושים מלנהל פעולות גבייה נגד החייב. הדבר יכול לספק לחייבים הפוגה נחוצה מהלחץ הכרוך בהתמודדות עם גביית חובות. שנית, הליכי חדלות פירעון יכולים להציע לחייבים התחלה חדשה. לאחר סיום ההליכים, החייב עשוי להשתחרר מחובת פירעון חובות מסוימים באמצעות צו הפטר. זה יכול לאפשר לחייב להתחיל לבנות מחדש את עתידו הכלכלי ללא נטל החוב. שלישית, הליכי חדלות פירעון יכולים לספק תהליך מובנה ומאורגן לפתרון בעיות חוב.

ההליכים כרוכים בפיקוח בית משפט, שיכול לסייע להבטיח שכל הצדדים זוכים ליחס הוגן ושזכויותיו של החייב מוגנות. ההליכים כרוכים גם במינוי מפקח, שיוכל לתת הדרכה וליווי לחייב לאורך כל התהליך. לבסוף, הליכי חדלות פירעון יכולים לספק לחייבים גישה לייעוץ פיננסי ושירותי תמיכה אחרים. המפקח על ההליכים יכול לתת ייעוץ והכוונה לחייב כיצד לנהל את כספיו בצורה יעילה יותר, וכן עשוי להפנות את החייב לשירותי תמיכה נוספים כגון סיוע משפטי או ייעוץ.