יחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון)

  1. צו עיכוב יציאה מהארץ – צו עיכוב יציאה מן הארץ הינו צו שיפוטי אשר אוסר על אדם לצאת מן המדינה שבה הוא חי. צו זה ניתן על פי רוב לנאשמים ולחשודים, לקטינים שהוריהם מסוכסכים וישנו חשש לחטיפה על ידי אחד ההורים וכן לאנשים המצויים בהליך חדלות פירעון, שבאופן טבעי יש חשש שיעזבו את הארץ.
  2. הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל. – הרציונל העומד מאחורי הגבלה זו דומה בבסיסו לרציונל העומד בבסיס מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ, והוא מניעת האפשרות שהחייב שמצוי במסגרת הליכי חדלות פירעון יעזוב את הארץ ולא ישוב.
  3. הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" – במידה שחייב הינו בעל יכולת אשר משתמט מתשלום חובו, או אדם שחייב במזונות, רשם ההוצאה לפועל עשוי להכריז עליו כלקוח מוגבל מיוחד. כלומר, החייב יהיה מנוע ממשיכות צ'קים ולא יהיה באפשרותו לפתוח חשבונות בנק חדשים. הגבלה זו נכנסת לתוקף לאחר שנשלח צו התראה לחייבים, לפיו חלפו שלושים יום ממועד המצאתה של ההתראה.
  4. הגבלה על שימוש בשיקים – כפי שצוין לעיל, כחלק מן הקביעה כי חייב הינו לקוח מוגבל מיוחד, יהיה החייב מנוע ממשיכת צ'קים.
  5. הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב (כרטיס אשראי, כרטיס חיוב מיידי (דביט), כרטיס נטען וכו') – במידה שהתקבלה על ידי רשם ההוצאה לפועל החלטה על הטלת הגבלה על שימוש בכרטיסי חיוב, היא צפויה להיכנס לתוקף לאחר שלושים ימים מן היום שבו הוטלה.
  6. הגבלה על מעורבות (הקמה או השתתפות) בתאגיד חדש – לא יכולת להיות בעלים של חברה או שותף בחברה.

ראוי להדגיש כי במקרים מסוימים, ניתן להגיש בקשה להסרתה של הגבלה או כמה מן ההגבלות באופן מלא או חלקי. מטרתן של הגבלות אלה הינה, בין היתר, למנוע את הגדלתם של החובות, תוך הבטחת תקינותם של ההליכים.