חובות בפשיטת רגלחובות במקרה של פשיטת רגל

חובות בני תביעה בפשיטת רגל

(סעיף 71 א' לפקודת פשיטת הרגל)

חוב קיים או עתידי ודאי או מותנה החל על החייב ביום מתן צו הכינוס.

חובות שאינם בני תביעה

(סעיף 72 לפקודת פשיטת הרגל)

  1. תביעות לדמי נזק בלתי קצובים שאינן נובעות מחוזה או מהבטחה, ודרישת מזונות המגיעים על פי פסק דין וזמן פירעונם חל אחרי מתן צו הכינוס.
  2. אדם שידע על מעשה שאפשר היה להשתמש בו להגשת בקשת פשיטת רגל נגד החייב ביום שהוגשה הבקשה שעל פיה הוכרז פושט רגל, לא יוכל לתבוע מכוח צו הכינוס כל חוב או חובות שחלו על החייב לאחר היום שבו נודע לו המעשה.

עורך דין עמירם אלקובי על תביעות חוב בהליך פשיטת רגל

חלוקת כספים לנושים בדין קדימה

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם