כרטיס חיוב מיידישימוש בכרטיס חיוב מיידי

חייב המצוי בהליך פשיטת רגל, אינו רשאי להשתמש בכרטיס אשראי, אולם, ישנה אפשרות לפנות לבית המשפט המחוזי הדן בהליכי פשיטת הרגל  בעניינו, בבקשה שיתיר לו שימוש בכרטיס לחיוב מיידי (דביט,דיירקט), המתבססת על  הוראת המפקח על הבנקים בעניין זה, כדלקמן:

הוראה 422 – פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו תת סעיף 8 "ניהול חשבון"

תאגיד בנקאי לא יסרב, סירוב בלתי סביר , לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעים הבאים:

א) ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה.

ב) קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 ,שחיוב חשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי בו הוא חיוב מידי.

ג) קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 , למשיכת מזומנים.

היתר שימוש בכרטיס חיוב

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם