פשרה או הסדר

//פשרה או הסדר
פשרה או הסדר2017-08-23T15:02:27+03:00

פשרה או הסדר

חייב רשאי להציע הצעות להסדר או פשרה עם נושיו בשלושה שלבים של ההליך:

לפני מתן צו כינוס, לאחר מתן צו הכינוס וטרם הכרזתו כפושט רגל, לאחר הכרזתו כפושט רגל.

התכלית העומדת בבסיס האפשרות להציע הסדר או פשרה היא לאפשר לחייב, בהסכמת נושיו, לשלם אחוז מסוים מחובותיו בדרך הקבועה בחוק, בפיקוח כונס הנכסים הרשמי, המנהל המיוחד/הנאמן ובית המשפט, כאשר לאחר השלמת ההסדר יקבל הפטר מיתרת חובותיו כלפי נושיו.

במקום לנהל את הליך פשיטת הרגל בדרך של מימוש נכסים (כמפורט לעיל), ניתן גם להגיע להסדר נושים. ההסדר מערב את החייב וכלל נושיו או את אותם הנושים המפורטים בהסדר. הסדר נושים משנה את תנאי החוב של החייב כלפי הנושים, לרוב על דרך של הפחתת סכום החוב, פריסת החוב לתשלומים או דחיית מועד ההחזר שלו. למעשה, במקום לנצל את הנכסים הנוכחיים הנמצאים בידי החייב, מנוצל זרם ההכנסות הנוכחיות והעתידות של החייב לטובת תשלום ההסדר לנושיו.

פשרה או הסדר

הרציונל העומד בבסיס הצעת ההסדר

עבור החייב – הפטר מחובותיו כלפי כלל נושיו ופתיחת דף חדש בחייו.

עבור הנושים – קבלת תשלום שאינו תלוי רק ביכולותיו הכלכליות של החייב.

את הצעת ההסדר יש להעביר למנהל המיוחד בצירוף תצהיר. המנהל המיוחד יחווה את דעתו ויכנס אסיפת נושים. בהתאם לתוצאות האסיפה, יוחלט האם לקיים דיון בבית המשפט לאישור ההסדר ואם לאו. כשיש הסכמה של 100% להסדר המוצע באסיפה, מתייתר הדיון. כמובן, שההסדר חל על כל הנושים, לרבות אלה שלא הצביעו באסיפה.

  1. פשרה או הסדר לפני מתן צו כינוס (סעיף 19 א' לפקודת פשיטת הרגל) – חייב שחובותיו עולים על סך של 34,511 ₪, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר הצעת פשרה או הסדר עם נושיו, אף אם לא הוגשה בקשת פשיטת רגל, או אם הוגשה – ובלבד שטרם ניתן נגדו צו כינוס.

לבקשה יצרף החייב את הצעת הפשרה או ההסדר, בצירוף תצהיר על כך שאינו יכול לשלם את חובותיו וכן טופס דין וחשבון בדבר חובותיו ורכושו, בציון הסיבה בגינה מצוי בגרעון כלכלי (יצוין, כי בית המשפט אף רשאי להתנות את הגשת הבקשה בהפקדת ערבון וכן לקבוע צו תשלומים חודשי אשר יושת על החייב).

כינוס אסיפת נושים – הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ישלח לכל נושה העתק של הצעת החייב ותסקיר בדבר הצעתו ולאחר מכן יקיים אסיפת נושים.

קבלת ההצעה ע"י הנושים – אם באסיפה החליטו רוב קולות הנושים (לדג' 2 מול 1), שבידיהם 75% מערך תביעות החוב של הנושים המצביעים שבחרו לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלו אותה כל הנושים, ומרגע שהצעת הסדר זו תאושר ע"י בית המשפט, היא תחייב את כולם. (יצוין, כי במקרים חריגים ובתנאים מסוימים, רשאי בית המשפט לאשר את הצעת ההסדר של החייב, גם היא התקבלה ברוב קולות הנושים המצביעים שבידיהם למעלה מ – 50% מערך החובות של כלל הנושים המיוצגים בהצבעה).

אישור ההצעה ע"י בית המשפט – בית המשפט רשאי לאשר את ההצעה אם מצא שיש יסוד סביר להניח שישולמו לפחות 30% מכל חוב לא מובטח שהינו בר תביעה (לרבות הפרשי ההצמדה והריבית החלים עליהם) ובית המשפט אף רשאי להתנות את אישור ההצעה במתן הערובה.

  1. פשרה או הסדר לאחר מתן צו הכינוס ולפני ההכרזה כפושט רגל (סעיף 33 לפקודת פשיטת הרגל) – ניתן צו כינוס והחייב או אדם אחר במקומו (צד ג') או במקום עזבונו מעוניין להציע פשרה או הסדר, עליו להגיש הצעה זו בכתב לכונס הרשמי או למנהל המיוחד, כאשר ההצעה תכלול את תוכן הפשרה או ההסדר ופרטי הערובות שהוא מציע.

כינוס אסיפת נושים- הכונס הרשמי או המנהל המיוחד ישלח לכל נושה העתק של הצעת החייב ותסקיר בדבר הצעתו ולאחר מכן יקיים אסיפת נושים.

קבלת ההצעה ע"י הנושים – אם באסיפה החליטו רוב קולות הנושים (לדג' 2 מול 1), שבידיהם 75% מערך תביעות החוב של הנושים המצביעים שבחרו לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלו אותה כל הנושים, ומרגע שהצעת הסדר זו תאושר ע"י בית המשפט, היא תחייב את כולם. (יצוין, כי במקרים חריגים ובתנאים מסוימים, רשאי בית המשפט לאשר את הצעת ההסדר של החייב, גם היא התקבלה ברוב קולות הנושים המצביעים שבידיהם למעלה מ – 50% מערך החובות של כלל הנושים המיוצגים בהצבעה).

אישור ההצעה ע"י בית המשפט – לאחר שנתקבלה ההצעה באסיפת הנושים, רשאי החייב או המנהל המיוחד או הכונס הרשמי לבקש מבית המשפט לאשרה. (יצוין, כי בית המשפט לא יאשר פשרה או הסדר שלא נקבע בהם שיש לשלם תחילה את כל החובות בדין קדימה).

  1. פשרה או הסדר לאחר הכרזת החייב כפושט רגל (סעיף 52 לפקודת פשיטת הרגל) – לאחר שהוכרז החייב כפושט רגל , רשאים הנושים להחליט, ברוב קולות הנושים (לדג' 2 מול 1), שבידיהם 75% מערך תביעות החוב של הנושים המצביעים שבחרו לקבל את ההצעה, יראו אותה כאילו קיבלו אותה כל הנושים, ומרגע שהצעת הסדר זו תאושר ע"י בית המשפט, היא תחייב את כולם. (יצוין, כי במקרה זה אין אפשרות מקלה לפיה יאשר בית המשפט את ההצעה שהתקבלה ברוב קולות הנושים המצביעים שבידיהם למעלה מ – 50% מערך החובות של כלל הנושים המיוצגים בהצבעה – כלומר, ניתן לאשר רק הצעה שהתקבלה ברוב קולות ובערך של 75% החובות ומעלה!).

אישור ההצעה ע"י בית המשפט – לאחר שנתקבלה ההצעה באסיפת הנושים, רשאי בית המשפט לאשר אותה, וככל שיעשה כן, רשאי ליתן צו המבטל את פשיטת הגל והמקנה את נכסי החייב לעצמו או לאדם שיומנה ע"י בית המשפט וכן רשאי לתנות תנאים להקניה זו. (במידה ובית המשפט לא הורה דבר בנוגע לנכסי החייב, יחזרו הנכסים להיות קניינו של החייב מיד לאחר תשלום כל סכום הפשרה או ההסדר).

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם

0/5 (0 Reviews)
שלח מייל
phone
חיוג מהיר
whatsapp
שלח הודעה
שינוי גודל גופנים
ניגודיות
השאירו פרטים
close slider
השאירו פרטיכם ונציג יחזור אליכם