בקשה לפתיחה/ניהול עסק בזמן הליך פשיטת הרגל

בקשה לפתיחה או ניהול עסק בזמן הליך פשיטת הרגל

מטרתו העיקרית של הליך פשיטת רגל, הינה לאפשר לחייבים אשר נקלעו לחובות, לפתוח דף חדש בחייהם, תוך שמירת זכויות נושיהם. כאשר חייב מבקש לפתוח עסק/להפעיל עסק קיים, דבר שיש בו כדי להגדיל את פוטנציאל השתכרותו ורווחיו, יש לבקשתו משקל רב, שכן, ככל שהכנסתו תגדל, יוכלו נושיו ליהנות מצו תשלומים גבוה יותר ומהפטר של מירב החובות ע"י החייב.

זה המקום לציין, כי ניהול עסק בזמן הליך פשיטת רגל, גורר אחריו תנאים מסוימים, כגון:

  1. החייב יגיש אחת לחודשיים דו"ח בדבר הכנסותיו והוצאותיו של העסק (מלבד הדו"ח בדבר הכנסותיו והוצאותיו הפרטיות).
  2. חשבון הבנק של החייב יהא תמיד ביתרת זכות (חשבון ללא אשראי).
  3. החייב לא יעסיק עובדים.
  4. החייב לא ירכוש מלאים.
  5. החייב יגיש דיווחים למע"מ ומס הכנסה כדין, כאשר העתקם יימסר לבעל התפקיד ו/או לכונ"ר.

מן האמור לעיל, נראה כי בקשת חייב לניהול עסק בזמן הליך פשיטת רגל, כפופה לתנאים שפורטו. אולם, כאשר החייב עומד בקריטריונים אלה ויציג את היתרון הכלכלי שיעמוד לטובת נושיו בשל פתיחת העסק, רשאי בית המשפט לאפשר לחייב שכזה לפתוח ולנהל עסק על שמו, חרף העובדה שזה מצוי בהליך פשיטת רגל.

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם