קציבת מזונותקציבת מזונות בפשיטת רגל

(סעיף 128א' לפקודת פשיטת הרגל)

ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פירעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

לפי סעיף 128 ב' לפקודת פשיטת הרגל, הקצבה לפי סעיף קטן א' דינה כדין תשלום על פי פסק דין,  ובפש"ר 1831/00 פלונית נ' פלוני (2004), אף הובהר כי, "סעיף 128 מהווה חלק ממערכת דינים מיוחדת, שעניינה התווית מעמדם המיוחד של דמי המזונות מחד גיסא, ואיזון בינו לבין צרכיהם של הנושים ה"חיצוניים", אשר הנאמן פועל בשמם מאידך גיסא, הסעיף מהווה מעין פתרון זמני, המאשר לבית המשפט לקצוב סכומים מהקופה באורח מיידי לטובת בן משפחת החייב, במזונותיו הוא חב. זאת כאשר יתרת ההגנה על נושא המזונות מושגת על ידי מתן דין קדימה לחובות אלו, ועל ידי ההוראה הייחודית המונעת את תחולת ההפטר על חוב המזונות, על כל המשתמע מכך".

במקום אחר צוין, כי: "צרכיו של נזקק המזונות (חושבים אשר יהיו)בשלב זה, אינם מהווים עוד חזות הכל, ובית המשפט בוחן אף את צרכיהם של הנושים, כאשר מן הראוי ליתן את הדעת על מספרם, סוג נשייתם, מיהותם וסך כל חובותיו של החייב (שאינם נושא חוב המזונות), לעומת התשלום החודשי המקסימלי שניתן להשית עליו על-פי דין. " פש"ר 1831/00 אביטל סקס ואח' נ' דוד סקס ואח'.

הרעיון העומד מאחורי סעיף זה, הינו שבאופן זמני, כל עוד מצוי החייב בהליך פשיטת רגל, יש לאזן נכונה בין ההחזר החודשי שיש להטיל על החייב לצורך הפטר חובותיו, לבין צרכיהם של הזכאים במזונות, כך שבית המשפט מאפשר לקצוב מידית (באופן זמני) סכומים מתוך קופת הכינוס לטובת הזכאים במזונות, לדוגמא: חייב המשלם לקופת הכינוס צו תשלומים בסך 900 ₪ בכל חודש וכן דמי מזונות בסך 3,000 ₪, יכול להגיש לבית  המשפט של פשיטת הרגל (סעיף  128א' לפקודת פשיטת הרגל) ולבקש שיקצבו זמנית את דמי המזונות ע"ס 2,100 ₪, על מנת שיוכל לעמוד בצו התשלומים אשר הושת עליו במסגרת צו הכינוס (בסך 900 ₪), שכן כושר ההחזר שלו עומד ע"ס 3,000 ₪ בחודש בלבד.

הפטר ממזונות

קצבת מזונות

למידע נוסף השאירו פרטיכם ונחזור אליכם בהקדם