לוגו 23

שאלות ותשובות

בית/שאלות ותשובות
שאלות ותשובות2023-11-21T06:57:07+02:00
105, 2023

למה תכנית הפירעון של חבר שלי טובה יותר משלי?

מאי 1st, 2023|

תכנית פירעון נקבעת בדיוק בהתאם לכושר ההחזר של היחיד, כל אחד ומצבו – וזה תלוי בהרבה גורמים: א. הפער בין הכנסות והוצאות של התא המשפחתי: אחד הגורמים המשמעותיים ביותר הוא הפער בין ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי, שכן הוא קובע כמה החייב יכול להרשות לעצמו לשלם עבור חובותיו בכל חודש. ב. היקף נכסים הניתנים למימוש: גורם חשוב נוסף הוא היקף הנכסים הניתנים למימוש, המתייחס לשווי הנכסים שניתן למכור או לחסל לצורך פירעון חובות. זה כולל פריטים כמו רכוש, כלי רכב וחפצים יקרי ערך אחרים. ג. בנוסף, גם מצבו הרפואי, מצבו המשפחתי ופוטנציאל ההשתכרות של הפרט ממלאים תפקיד בקביעת תכנית ההחזר שלו. ד. קרא עוד

105, 2023

מהן ההשלכות של חדלות לפירעון?

מאי 1st, 2023|

ההשלכות שיחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון) צו עיכוב יציאה מהארץ. הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל). הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" - "מוגבל מיוחד" הוא מונח שנמצא בשימוש על ידי מוסדות פיננסיים כדי לתאר מגבלה שהם עשויים להטיל על לקוחות מסוימים עקב היסטוריית האשראי שלהם, ההכנסה או גורמים אחרים, לרבות חדלות פירעון. הגבלה זו מגבילה את הגישה של הלקוח למוצרים ושירותים פיננסיים, כגון כרטיסי אשראי, משיכת יתר והלוואות. ההגבלה מוטלת על ידי המוסד הפיננסי כאמצעי לניהול סיכונים כדי להגן על קרא עוד

105, 2023

האם יכולים לעקל את כספי הפנסיה בהליך חדלות פירעון?

מאי 1st, 2023|

כפסי הפנסיה של אדם המצוי בהליך חדלות פירעון -מוגנים. גם כספי הפיצויים מוגנים – ואולם, ככל שאדם קיבל פיצויים בזמן שהוא בהליך, הכספים האלה כבר אינם מוגנים והם יעברו לקופת הממונה.  יובהר, כל עוד יחיד עובד באותו מקום עבודה כפסי הפיצויים שלו אינם נזילים והם נשארים בבעלותו(לא ניתן לעקל אותם) ככל שהוא מסיים לעבוד באותו מקום עבודה, הכספים הופכים נזילים והם אינם מוגנים, כך שניתן לממש אותם ולהעבירם לקופת ההליך. ההגנה על קרנות הפנסיה וקרנות הפיצויים בהליכי חדלות פירעון מבוססת על הרעיון שכספים אלו נועדו להוות מקור הכנסה ליחיד בעת פרישתו לגמלאות או במקרה של פציעה או אובדן עבודה. ככאלה, הם נחשבים קרא עוד

105, 2023

תשלום אגרת חדלות פירעון כמה זה עולה ואיך משלמים?

מאי 1st, 2023|

כאשר חייב מגיש בקשה לחדלות פירעון, הוא נדרש לשלם אגרה לכיסוי העלויות הכרוכות בהליך. סכום האגרה הנוכחי הינו 900 ₪, אשר ישולם במלואו על ידי החייב על מנת להמשיך בהליך חדלות הפירעון. ישנן מספר דרכים לשלם את האגרה. אפשרות אחת היא להגיע לסניף דואר ישראל או לסניף בנק מזרחי טפחות ולשלם באופן אישי. על החייב להביא את תעודת הזהות שלו ואת מספר תיק חדלות הפירעון להשלמת העסקה. אפשרות נוספת היא לשלם את האגרה באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של מימון חדלות פירעון. לשם כך, על החייב להיכנס לאתר האינטרנט, להזין את מספר תיק חדלות הפירעון שלו ולפעול לפי ההנחיות להשלמת התשלום. התשלום קרא עוד

105, 2023

איך להימנע מביטול הליך חדלות לפירעון?

מאי 1st, 2023|

יש לעמוד בדרישות ההליך: להגיש דוחות בגין הכנסות והוצאות בכל חודשיים: דוחות אלו מספקים לנאמן תמונה ברורה של מצבו הכלכלי של החייב, ומאפשרים לו להעריך האם יש להתאים את תכנית הפירעון לשקף שינויים כלשהם בנסיבות החייב. כך למשל, אם הכנסתו של החייב גדלה, רשאי הנאמן להתאים את תכנית הפירעון כך שתדרוש תשלומים חודשיים גבוהים יותר לנושים. לשלם לקופת ההליך בכל חודש את צו התשלומים שנקבע: פעולה זו חשובה מפני שהיא ממחישה את מחויבותו של החייב להחזיר את חובותיו ומבטיח שהנושים יקבלו את חלקם ההוגן בתמורה. אי ביצוע תשלומים בזמן עלול לגרום לביטול ההליכים, והחייב עלול להיאלץ להתחיל מחדש את התהליך או לעמוד קרא עוד

105, 2023

איך מכריזים על חדלות לפירעון?

מאי 1st, 2023|

בחדלות פירעון, בניגוד להליך פשיטת הרגל הישן, אין צו הכרזה הכרזה על חייב כחדל פירעון. במקומו ניתן צו לשיקום כלכלי אשר במסגרתו תושת עליו תכנית פירעון אשר תקבע בהתאם ליכולותיו הכלכליות והיקף נכסיו של היחיד. ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תוכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי של החייב הצו, המכונה "צו לשיקום כלכלי", ניתן לחייב בתנאי שעמד בתנאי הצו לפתיחת הליכים (השלב הראשון בהליכים) ככלל, שלב השיקום הכלכלי נמשך כ-3 שנים ולאחריו, אם החייב יעמוד בתנאים שייקבעו בצו, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות) ישנם מקרים, בהם חייב יוכל לקבל הפטר מיד כשניתן הצו קרא עוד

2704, 2023

מאיזה סכום חובות ניתן לפתוח הליך חדלות לפירעון?

אפריל 27th, 2023|

ניתן להגיש בקשת חדלות פירעון בגין חובות העולים על סך של 53,745.48 שקלים חדשים. יחד עם זאת, במקרים מיוחדים, רשאי  רשם ההוצאה לפועל תת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 53,745.48 שקלים חדשים, ובלבד שמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובכלל זה אם מתנהלים נגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים (גבייה). (ג)   בקשה כאמור בסעיף קטן (א)(2) או (ב) יכול שתוגש לרשם ההוצאה לפועל בכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל שבהן פועל מסלול חדלות פירעון כאמור בסעיף 189; לבקשה כאמור יצרף היחיד את המסמכים המנויים בסעיף 104(ב). כאמור, ניתן להגיש בקשת חדלות פירעון בגין חוב העולה על סך של קרא עוד

2704, 2023

האם ניתן להחזיק כרטיס אשראי במהלך ההליך?

אפריל 27th, 2023|

לא ניתן להחזיק בכרטיס אשראי, אולם ניתן לעשות שימוש בכרטיס חיוב מיידי כגון: דביט או דיירקט. ישנן מספר סיבות להגבלה זו. ראשית, השימוש בכרטיסי אשראי עלול להקשות על החייב לנהל את כספיו בצורה יעילה. באמצעות כרטיס חיוב או מזומן, החייב נאלץ להישאר במסגרת התקציב שלו ולהוציא רק כסף שנמצא ברשותו בפועל. שנית, ניתן לראות בשימוש בכרטיסי אשראי אינדיקטור להתנהלות פיננסית לקויה. אם לחייב יש היסטוריה של צבירת חובות בכרטיס אשראי בכמויות גדולות, ניתן לראות בכך סימן לכך שהוא או היא אינם מסוגלים לנהל כסף בצורה אחראית. בדרישה מהחייב להשתמש בכרטיס חיוב או במזומן, בית המשפט מאותת שהוא מצפה מהחייב להפגין התנהגות פיננסית קרא עוד

2704, 2023

מהו הליך חדלות לפירעון?

אפריל 27th, 2023|

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור), נמצא או עלול להימצא באחד או בשני המצבים הבאים: לא יכול לשלם את חובותיו, גם אם הגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי. סכום החובות וההתחייבויות של החייב גבוה משווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'. חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כדי: להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי. שהנושה (מי שחייבים לו) יקבל את חובו חזרה, ככל הניתן, מתוך הכספים שנצברים ב"קופת הנשייה". לאפשר לו לפתוח "דף חדש" ולהשתלב מחדש קרא עוד

2704, 2023

כיצד אפשר לקבל צו הפטר מהחובות?

אפריל 27th, 2023|

תשובה: צו הפטר הוא צו בית משפט המשחרר את החייב מחובת החזר חובות מסוימים. בישראל צו ההפטר ניתן בתום הליכי חדלות הפירעון, לאחר שהחייב סיים את התחייבויותיו במסגרת ההליך. יש לעמוד בדרישות ההליך: 1. להגיש דוחות בגין הכנסות והוצאות בכל חודשיים.  2. לשלם לקופת ההליך בכל חודש את צו התשלומים שנקבע.3. למסור את כל המידע הנדרש לנאמן.  4. לשתף פעולה בחקירה שתבחן את נסיבות ההסתבכות הכלכלית. כמובן שלא ניתן לקבל הפטר מהחובות הבאים: (א)  ההפטר לא יחול על חובות עבר אלה: (1)   תשלום עונשי; (2)   חוב שנוצר בדרך מרמה או הנובע מעבירת גניבה או מעבירת מין או אלימות חמורה כהגדרתה בחוק זכויות קרא עוד

2704, 2023

מהי המחויבות של אדם במעמד חדל פירעון?

אפריל 27th, 2023|

יחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון) צו עיכוב יציאה מהארץ - צו עיכוב יציאה מן הארץ הינו צו שיפוטי אשר אוסר על אדם לצאת מן המדינה שבה הוא חי. צו זה ניתן על פי רוב לנאשמים ולחשודים, לקטינים שהוריהם מסוכסכים וישנו חשש לחטיפה על ידי אחד ההורים וכן לאנשים המצויים בהליך חדלות פירעון, שבאופן טבעי יש חשש שיעזבו את הארץ. הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל. - הרציונל העומד מאחורי הגבלה זו דומה בבסיסו לרציונל העומד בבסיס מתן צו עיכוב קרא עוד

2704, 2023

איך חייבים מתחילים בתהליך פשיטת רגל?

אפריל 27th, 2023|

הליך שכבר אינו קיים. במקומו התחיל הליך חדלות פירעון: תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2023) עבור הגשת הבקשה . לאחר מכן עוה"ד יגיש את הבקשה להוצל"פ (ככל שגובה החוב נמוך מ-161,236.45 ₪ ) או לממונה על חדלות הפירעון (ככל שגובה החוב עולה על -161,236.45 ₪  ). זאת, על פי הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח - 2018, אשר נכנס לתוקפו ב-15.9.2019, שמסדיר את כלל הליכי חדלות הפירעון, או בשמם הקודם - הליכי פשיטת רגל. כאמור, ישנה אפשרות להגשת בקשה לפתיחה בהליך חדלות פירעון במידה שגובה החוב אינו עולה על 161,236 שקלים. על מנת להיות מוגדרים כחדלי קרא עוד

2704, 2023

באילו תנאים נושה רשאי להגיש בקשה לפתיחת הליכי פשיטת רגל נגד חייב?

אפריל 27th, 2023|

הליך שכבר לא קיים, המסלול היחיד הינו פתיחת הליך חדלות פירעון (כפי שצוין בסעיף קודם). כל אדם שטוען שאדם אחר חב לו בחוב כלשהו, כלומר - נושה, רשאי לדרוש שיינתן לו צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון (או בשמם הקודם, הליכי פשיטת רגל) כנגד החייב. מטרתו של הנושה במסגרת פתיחת ההליכים כנגד החייב, הינה לזכות בחובו בחזרה (בין אם מדובר בכספים ובין אם מדובר ברכוש), ככל שהדבר אפשרי. באופן כללי, יינתן הצו בתנאי שהחייב אכן מצוי בחדלות פירעון, וכי חובותיו לא שולמו במועדם. נושים יכולים לפתוח אף בהליכי גביה אחרים, כמו פתיחת תיק בהוצאה לפועל. כפי שהבהרנו בסעיף הקודם, נושים רשאים לפתוח תיקי קרא עוד

2704, 2023

האם יש סכום מינימום לפתיחת הליכי חדלות פירעון ע"י נושה?

אפריל 27th, 2023|

תשובה: (1)   הנושה מסר ליחיד דרישה לתשלום חוב שסכומו עולה על 80,618.22 שקלים חדשים, כשהוא ערוך לפי טופס שקבע השר, ובה ציין כי אם לא ישולם החוב במועד הנקוב בדרישה, בכוונתו להגיש בקשה לפתיחת הליכים, והחוב לא שולם בתוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה, ובלבד שמתקיימים כל אלה: (א)   אין מחלוקת בתום לב על החוב ואין ליחיד זכות קיזוז או עילה אחרת שיש בה כדי להצדיק את אי-תשלום החוב; (ב)   הנושה הגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים בתוך שלושה חודשים מהמועד שמסר ליחיד את דרישת התשלום; (2)   הנושה המציא ליחיד אזהרה לפי סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל או דרישת תשלום לפי סעיף קרא עוד

2704, 2023

האם יש סכום מינימום לפתיחת הליכי חדלות פירעון ע"י חייב?

אפריל 27th, 2023|

תשובה: כן, יחיד (חייב)  שסכום חובותיו גבוה מ-53,745.48 ₪ ונמוך מ-161,236.45 ₪  - יפנה ללשכת ההוצאה לפועל כדי לפתוח בהליכים ((והתיק יתנהל בלשכת ההוצאה לפועל שבאזור מגוריו). סכום הגבוה מ-161,236.45 ₪  - יפנה לממונה על הליכי חדלות פירעון כדי לפתוח בהליכים (והתיק יתנהל בבית משפט השלום שבאזור מגוריו). כלומר, לא ניתן לפתוח בהליכי חדלות פירעון במידה שסכום חובותיו של החייב נמוך מחמישים אלף שקלים. אף על פי כן, רשם ההוצאה לפועל מורשה לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון אף בעבור סכום נמוך יותר. בהחלטתו, ייקח רשם ההוצאה לפועל בחשבון את נסיבות המקרה הספציפיות. הליכי חדלות פירעון נועדו לסייע לאנשים הנאבקים בחובות ואינם יכולים קרא עוד

דילוג לתוכן