כאשר חייב מגיש בקשה לחדלות פירעון, הוא נדרש לשלם אגרה לכיסוי העלויות הכרוכות בהליך. סכום האגרה הנוכחי הינו 900 ₪, אשר ישולם במלואו על ידי החייב על מנת להמשיך בהליך חדלות הפירעון. ישנן מספר דרכים לשלם את האגרה. אפשרות אחת היא להגיע לסניף דואר ישראל או לסניף בנק מזרחי טפחות ולשלם באופן אישי. על החייב להביא את תעודת הזהות שלו ואת מספר תיק חדלות הפירעון להשלמת העסקה.

אפשרות נוספת היא לשלם את האגרה באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של מימון חדלות פירעון. לשם כך, על החייב להיכנס לאתר האינטרנט, להזין את מספר תיק חדלות הפירעון שלו ולפעול לפי ההנחיות להשלמת התשלום. התשלום יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי, כרטיס חיוב, או באמצעות העברה בנקאית.

חשוב לציין כי דמי חדלות הפירעון אינם ניתנים להחזר, גם אם הליך חדלות הפירעון של החייב מבוטל או נסגר מכל סיבה שהיא. לכן, חשוב לוודא שכל הדרישות הנדרשות מתקיימות כדי למנוע ביטול או הפסקת ההליכים לאחר תשלום האגרה.