לוגו 23

שאלות ותשובות חדלות פרעון

בית/שאלות ותשובות חדלות פרעון
1 05, 2023

למה תכנית הפירעון של חבר שלי טובה יותר משלי?

By |2023-05-01T19:46:29+03:00מאי 1st, 2023|

תכנית פירעון נקבעת בדיוק בהתאם לכושר ההחזר של היחיד, כל אחד ומצבו – וזה תלוי בהרבה גורמים: א. הפער בין הכנסות והוצאות של התא המשפחתי: אחד הגורמים המשמעותיים ביותר הוא הפער בין ההכנסות וההוצאות של התא המשפחתי, שכן הוא קובע כמה החייב יכול להרשות לעצמו לשלם עבור חובותיו בכל חודש. ב. היקף נכסים הניתנים קרא עוד

1 05, 2023

מהן ההשלכות של חדלות לפירעון?

By |2023-05-01T19:43:00+03:00מאי 1st, 2023|

ההשלכות שיחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון) צו עיכוב יציאה מהארץ. הגבלה על החזקה או קבלה של דרכון ישראלי או תעודת מעבר והגבלה על הארכת התוקף שלהם (אלא אם החייב נמצא בחו"ל וההארכה נדרשת כדי לשוב לישראל). הגבלה כלקוח "מוגבל מיוחד" - "מוגבל מיוחד" הוא מונח שנמצא בשימוש על ידי מוסדות פיננסיים קרא עוד

1 05, 2023

האם יכולים לעקל את כספי הפנסיה בהליך חדלות פירעון?

By |2023-05-01T19:47:50+03:00מאי 1st, 2023|

כפסי הפנסיה של אדם המצוי בהליך חדלות פירעון -מוגנים. גם כספי הפיצויים מוגנים – ואולם, ככל שאדם קיבל פיצויים בזמן שהוא בהליך, הכספים האלה כבר אינם מוגנים והם יעברו לקופת הממונה.  יובהר, כל עוד יחיד עובד באותו מקום עבודה כפסי הפיצויים שלו אינם נזילים והם נשארים בבעלותו(לא ניתן לעקל אותם) ככל שהוא מסיים לעבוד קרא עוד

1 05, 2023

תשלום אגרת חדלות פירעון כמה זה עולה ואיך משלמים?

By |2023-05-01T19:48:03+03:00מאי 1st, 2023|

כאשר חייב מגיש בקשה לחדלות פירעון, הוא נדרש לשלם אגרה לכיסוי העלויות הכרוכות בהליך. סכום האגרה הנוכחי הינו 900 ₪, אשר ישולם במלואו על ידי החייב על מנת להמשיך בהליך חדלות הפירעון. ישנן מספר דרכים לשלם את האגרה. אפשרות אחת היא להגיע לסניף דואר ישראל או לסניף בנק מזרחי טפחות ולשלם באופן אישי. על קרא עוד

1 05, 2023

איך להימנע מביטול הליך חדלות לפירעון?

By |2023-05-01T19:48:13+03:00מאי 1st, 2023|

יש לעמוד בדרישות ההליך: להגיש דוחות בגין הכנסות והוצאות בכל חודשיים: דוחות אלו מספקים לנאמן תמונה ברורה של מצבו הכלכלי של החייב, ומאפשרים לו להעריך האם יש להתאים את תכנית הפירעון לשקף שינויים כלשהם בנסיבות החייב. כך למשל, אם הכנסתו של החייב גדלה, רשאי הנאמן להתאים את תכנית הפירעון כך שתדרוש תשלומים חודשיים גבוהים קרא עוד

1 05, 2023

איך מכריזים על חדלות לפירעון?

By |2023-05-01T19:48:24+03:00מאי 1st, 2023|

בחדלות פירעון, בניגוד להליך פשיטת הרגל הישן, אין צו הכרזה הכרזה על חייב כחדל פירעון. במקומו ניתן צו לשיקום כלכלי אשר במסגרתו תושת עליו תכנית פירעון אשר תקבע בהתאם ליכולותיו הכלכליות והיקף נכסיו של היחיד. ככלל, השלב האחרון בהליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל), הוא מתן צו המהווה תוכנית לפירעון (החזר) החובות לנושים ולשיקומו הכלכלי קרא עוד

27 04, 2023

מאיזה סכום חובות ניתן לפתוח הליך חדלות לפירעון?

By |2023-05-01T19:48:39+03:00אפריל 27th, 2023|

ניתן להגיש בקשת חדלות פירעון בגין חובות העולים על סך של 53,745.48 שקלים חדשים. יחד עם זאת, במקרים מיוחדים, רשאי  רשם ההוצאה לפועל תת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו אינו עולה על 53,745.48 שקלים חדשים, ובלבד שמצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ובכלל זה אם מתנהלים נגד היחיד הליכים לפי פקודת המסים קרא עוד

27 04, 2023

מהו הליך חדלות לפירעון?

By |2023-05-01T19:49:02+03:00אפריל 27th, 2023|

חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא מצב כלכלי-משפטי שבו חייב (אדם פרטי או עוסק מורשה או עוסק פטור), נמצא או עלול להימצא באחד או בשני המצבים הבאים: לא יכול לשלם את חובותיו, גם אם הגיע מועד התשלום וגם אם מדובר בתשלום עתידי. סכום החובות וההתחייבויות של החייב גבוה משווי נכסיו, כגון: כספים, רכוש, זכויות וכו'. קרא עוד

27 04, 2023

מהי המחויבות של אדם במעמד חדל פירעון?

By |2023-05-01T19:49:22+03:00אפריל 27th, 2023|

יחולו על היחיד (החייב / האדם שנמצא בהליך חדלות הפירעון) צו עיכוב יציאה מהארץ - צו עיכוב יציאה מן הארץ הינו צו שיפוטי אשר אוסר על אדם לצאת מן המדינה שבה הוא חי. צו זה ניתן על פי רוב לנאשמים ולחשודים, לקטינים שהוריהם מסוכסכים וישנו חשש לחטיפה על ידי אחד ההורים וכן לאנשים המצויים קרא עוד

27 04, 2023

האם יש סכום מינימום לפתיחת הליכי חדלות פירעון ע"י נושה?

By |2023-05-01T19:49:59+03:00אפריל 27th, 2023|

תשובה: (1)   הנושה מסר ליחיד דרישה לתשלום חוב שסכומו עולה על 80,618.22 שקלים חדשים, כשהוא ערוך לפי טופס שקבע השר, ובה ציין כי אם לא ישולם החוב במועד הנקוב בדרישה, בכוונתו להגיש בקשה לפתיחת הליכים, והחוב לא שולם בתוך 45 ימים ממועד מסירת הדרישה, ובלבד שמתקיימים כל אלה: (א)   אין מחלוקת בתום לב על קרא עוד

דילוג לתוכן